Stare civilă

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ANEXEI 24
(SESIZAREA SUCCESORALA)

DOCUMENTELE SE PREZINTA IN ORIGINAL SI COPIE.

– CERTIFICAT DE DECES – AUTORUL SUCCESIUNII;
– ACTE DE PROPRIETATE (titlu de proprietate, certificat de mostenitor, contract de partaj voluntar, act de donatie, sentinta judecatoreasca, etc);
– CERTIFICATE DE NASTERE, CASATORIE SI CARTI DE IDENTITATE MOSTENITORI;
– CERTIFICAT DE DECES, CERTIFICAT DE MOSTENITOR (in cazul mostenitorilor decedati).
ALTE DOCUMENTE CARE CONSTITUIE MASA SUCCESORALA;

Comments are closed.