Biblioteca, lectura publică, mass-media

Istoricul bibliotecii, inclusiv date statistice (PROBIP) privind cuprinderea, structura şi evoluţia activităţii în timp, particularităţi ale lecturii publice şi gradul de dotare
Biblioteca este înfiinţată din anul 1957. A avut 350 de volume şi apoi s-au completat în continuare prin donaţii de la foştii învăţători şi profesori şi alţi oameni bătrâni de prin alte sate, care nu ştiau să citească şi le-au donat bibliotecii.
Prima dată a funcţionat în cadrul căminului cultural, până în anul 1962, după aceea în fosta casă parohială din comuna Budeşti, unde a funcţionat 5 ani, apoi în fostul magazin mixt, 10 ani, după care la Şcoala Generală Făurei şi fostul sediu CAP Făurei.
Actualmente funcţionează în clădire proprie, în satul Budeşti, cu un număr de 7.484 de volume până la sfârşitul anului 2004.
La sfârşitul anului 2004 biblioteca era dotată cu rafturi pentru cărţi şi periodice în număr de 134 de metri lineari, din care cu acces liber 92 de metri, un birou de scris, calculator şi imprimantă. Utilizatorii activi în anul de referinţă sunt 320.
Numărul de volume solicitate la sfârşitul anului 2003 este de 5.350, iar numărul de volume eliberate este de 4500. S-au facturat cărţi în valoare de 14.205.012 lei până la sfârşitul anului 2004. S-au plătit 10.000.000 lei pentru introducerea programului de bibliotecă în calculator. În fiecare an biblioteca desfăşoară activităţi culturale la care participă primăria, şcolile din comună, profesori, preoţi, utilizatori.
 
Alte biblioteci de pe raza comunei (specificul lor, gradul de dotare, regim de funcţionare)
Există la Şcoala cu clasele I-VIII Făurei o filieră mică numită „Bibliotecă şcolară", cu program după terminarea cursurilor. Este dotată numai cu cărţi pentru copii, cumpărate din bugetul alocat şcolii sau obţinute prin donaţii. Funcţionează din toamna anului 2004, odată cu deschiderea anului şcolar 2004/2005.
 
Surse de aprovizionare: donaţii/ centru de librării/ alte surse (în trecut/ astăzi)
După cum s-a specificat şi la punctul 1, fondurile bibliotecii au fost completate prin donaţii de la foştii învăţători şi profesori şi alţi oameni bătrâni de prin sate, care nu ştiau să citească. Aprovizionarea se face la Centru de Librării „S.C. Bibliopolis - Casa Cărţii" Piatra Neamţ, cât şi din donaţii de la Fundaţia Culturală „G.T. Kirileanu", de la Editura Crigarux şi de la Ministerul Culturii şi Cultelor.
 
Dacă în comună există librărie sau alte surse de difuzare a cărţii (în trecut/ astăzi)
În comuna Făurei există numai „biblioteca comunală" şi filiala de la Şcoala Făurei, unde d-na învăţătoare Rusu Emilia împrumută cărţi la elevi în timpul anului şcolar.
 
Situaţia publicaţiilor periodice care intră în localitate: abonamente/ vânzare liberă
La ora actuală majoritatea populaţiei, mai ales dintre pensionari, are câte un abonament.Acestea sunt-,,Monitorul de Roman'', ,,Monitorul de Neamt'', ,,Mesagerul'', ,,Ziarul de Roman'', ,,Ecoul muntilor'', ,,Realitatea'', ,,Sport'',,Adevarul''etc.
 
Număr aparate de radio
Sunt un număr de 2.160 aparate de radio. Nu se ştie când a fost instalat primul aparat.
 
Număr de televizoare
Numărul de televizoare este de 2160, din care 175 de televizoare şi aparate de radio sunt deţinute de pensionarii veterani care sunt scutiţi de la taxa acestora. Nu se ştie nici când şi unde a fost instalat primul televizor.
 
Tradiţii ale tiparului, publicaţii editate pe plan local
Nu avem tradiţii ale tiparului şi nici publicaţii editate pe plan local.