Aspecte demografice

Număr locuitori
Este interesant modul în care au evoluat indicatorii demografici de-a lungul timpului. Comuna Făurei avea în anul 1986 2.589 de locuitori, din care 1.339 femei şi 1.250 bărbaţi, toţi fiind declaraţi de naţionalitate română. Pe grupe de vârstă situaţia se prezenta astfel:
- sub 16 ani - 542
- 16-24 ani - 326
- 25-40 ani - 249
- 40-54 ani - 523
- 55-60 ani - 240
- peste 60 ani - 709
Densitatea era de 131 de locuitori /ha - suprafaţă locuibilă, iar sporul natural de 1,08% anual.
Migraţia populaţiei avea loc înspre localităţile Piatra Neamţ şi Roman, cei mai mulţi muncitori care au plecat spre oraşe fiind calificaţi în: construcţii, chimie, prelucrarea metalelor, transporturi, comerţ.
Numărul locuitorilor în anul 2004 este de 2.160 fiindcă populaţia a migrat spre oraşele Piatra Neamţ şi Roman, instalându-se la blocuri.
 
Structura:
a) pe vârste:
- 0-15 ani - 325
- 15 - 25 ani - 285
- 25-50 ani - 435
- peste 50 ani - 1.115
b) pe sexe:
- 40% bărbaţi
- 60% femei
c) etnică: - română 100%
d) profesională:
- agricultori - 547
- muncitori - 20
- lucrători comerciali - 50
- funcţionari - 13
- intelectuali - 20
- elevi - ???
- studenţi - 10
- pensionari - 500
- casnice - 1.000
e) ocupaţională:
- populaţie activă (inclusiv persoane casnice) - 1.460
- pensionari - 600
- şomeri - 200
f) după apartenenţă şi orientări politice (numai pentru membrii partidelor) :
- PSD - 6
-PNL - 4
-PD - 1
g) după cultele religioase: aparţin cultului ortodox