Cadrul natural şi clima

Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei Făurei se află situat în Podişul Moldovenesc, în apropierea liniei ce desparte dealurile subcarpatice de Podişul Moldovenesc. Teritoriul comunei Făurei are o fragmentare moderată şi un relief variind între 470 m altitudine maximă şi 265 şi altitudine minimă.

În substratul de sol se găsesc formaţiuni de pietriş, bolovăniş, nisip şi balast datând din cuaternar (Pleistocenul mediu), iar în regiunea satului Climesti, întâlnind straturi mai subţiri de calcare marnoase şi de gresii calcaroase din neogen şi din cretacicul superior, un alt strat în orizontul a 2000 m, argile cenuşii, gresii calcaroase şi scortoase. De asemenea s-a explorat în satul Făurei gaze naturale.

Din punct de vedere climatic, comuna nu iese din limitele zonei de platformă ale Moldovei, cu temperatura medie anuală de 8-9º C (vara 18-22º C, iarna 3-4º C), cu  o amplitudine termică anuală de 22-23ºC.

Precipitaţiile atmosferice cu o medie anuală de 600 mm inferioară mediei pe ţară – de 637 mm, stratul de zăpadă este spulberat adeseori datorită viscolelor ce bat din sectorul nordic.

Din punct de vedere hidrologic, comuna Făurei face parte din două bazine hidrografice: al râului Siret, prin pârâul Valea Neagră, cu afluenţii acestuia şi al râului Bistriţa, prin pârâul Români, cu afluenţii săi şi două lacuri artificiale pentru crescătorii de crap.

Tipul de relief este colinar de deal.

Tipul de sol este brun de pădure.

Comments are closed.