Așezare geografică

Comuna Făurei se găseşte în partea de est a judeţului Neamţ, la o distanţă de 27 de km faţă de oraşul Piatra Neamţ şi la o distanţă de 22 de km faţă de oraşul Roman. Este situată la 45º54’ latitudine nordică şi 28º48’ longitudine estică.

Comuna Făurei este compusă din următoarele sate:  Budeşti, Făurei, Climeşti, Micşuneşti.

Comuna Făurei este mărginită de următoarele comune:

– Nord – comuna Bârgăuani

  • Sud – comuna Secuieni
  • Est – comunele Trifeşti şi Dulceşti
  • Vest – comuna Bârgăuani şi Mărgineni

Pârâul Prajesti-Romani

 îşi adună izvoarele de la poalele de răsărit ale dealului Mărgineni şi ale pădurii Bourul, cum este numită de locuitorii din această zonă, pentru că în partea de sud a pădurii ieşeau bourii la păscut pe platoul Stăneşti-Tatomireşti. Bourul a trăit pe aceste meleaguri până la jumătatea secolului al XVII-lea, când după secole de vânătoare neraţională, a dispărut.

Pârâul a purtat numele de Orbic, după satul Orbic,un renumit punct  de orientare geografica, în prezent cartier în oraşul Buhuşi. A purtat şi numele de Pârâul Negru, după cum ne arată unele acte, din cauză că era împădurit pe ambele părţi, de la Tatomireşti până la români. Frânturi din vechea pădure s-au mai păstrat până în zilele noastre: Pădurea Valea Craiului, pe malul drept, spre apus, Pădurea Gloduri, pe malul stâng, spre răsărit, Pădurea Neagră, care era spre vest de satul Prăjeşti şi Pădurea Deasa, pe partea dreaptă, spre apus.

De la Siliştea şi până la Budeşti-Făurei, pe lângă pârâu era un drum pe care până la sfârşitul secolului al XIX-lea circula poşta care aducea corespondenţa la curţile boiereşti din zonă (Cantacuzino, Rosetti, Ghica ş.a.).

Comuna Făurei se află la 22 km distanţă de oraşul Roman, începând cu satul Budeşti, iar celelalte sate la o distanţă de 27 km – Făurei, Climeşti la o distanţă de 31 km, Micşuneşti tot la 31 km, iar Tatomireşti la 28 km distanţă.

Oraşul Roman fiind cel mai apropiat oraş cu mijloc de transport comunal.

Municipiul reşedinţă de judeţ se află la distanţa de 30 de km de centrul comunei, existând transport pentru călători prin satele Hârţeşti – Mărgineni – Piatra Neamţ.

 

Comments are closed.