ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

         Unitatea administrativ – teritorială Făurei, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 7, 9, 16, 80, 90, 91, 113, 118 începând cu data de 16.02.2023, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei Făurei, conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Făurei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Bookmark the permalink.
Inapoi