• Sediul Primariei Comunei Faurei
    Sediul Primariei Comunei Faurei
  • Cod SIPOCA 35
    Cod SIPOCA 35
    Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” – cod SIPOCA 35

Anunt important

Primăria comunei Faurei  informează că, începând cu data de 02.11.2023  persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului la încălzire a locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2023-martie 2024, de la sediul primariei sau se pot descarca de pe site primariei.

Anunt

Din dorința de a facilita demersul pentru admiterea in Centru de Zi al CSCPAD ROMAN  am reușit modificarea actelor din dosarul de admitere în sensul că am eliminat obligativitatea de a prezenta un referat sau recomandare de la medicul specialist precum și setul de analize obligatorii care vor fi făcute ulterior admiterii in momentul furnizării serviciilor. 

Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la compartimentul ASISTENTA SOCIALA din cadrul Primariei comunei Faurei.

    Vă mulțumim!

OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ȘI AL ALTOR DEŢINĂTORI + PLANURILE CADASTRALE

Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie

Înregistrarea este obligatorie și se face pe site-ul administratorului SGR, www.returosgr.ro
 
 
Producătorii, importatorii și comercianții de băuturi au obligația legală să se înregistreze până pe data de 28 februarie 2023 în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare. Toate societățile comerciale din România care au calitatea de producători, importatori sau  comercianți de produse din categoriile apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase, în ambalaje de unică folosință din plastic, aluminiu sau sticlă, cu dimensiuni între 0,1 l și 3 litri, precum și companiile din industria ospitalității ce comercializează aceste produse trebuie să se înregistreze online pe site-ul www.returosgr.ro al administratorului SGR, conform Hotărârii de Guvern nr. 1074/2021.
Procedura de înregistrare este una simplă
·         Se va crea un cont de utilizator, introducând datele de identificare ale companiei și datele de contact ale persoanei desemnate în relația cu administratorul SGR.
·         După activarea contului, persoana desemnată în relația cu administratorul SGR va completa toate informațiile solicitate, în conformitate cu prevederile legale.
·         După introducerea acestor date, se va genera Formularul Standard de Înregistrare în SGR – completat automat cu datele deja introduse. Formularul trebuie semnat de către reprezentantul legal, folosind o semnătură electronică simplă sau calificată, tot prin intermediul portalului RetuRO.
Ulterior înregistrării,  se va trece la următoarea etapă, semnarea contractului cu administratorul SGR, RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A., de asemenea pe site-ul returosgr.ro.
Neînregistrarea în baza de date operată de către administratorul SGR  atrage după sine o amendă între 20.000 și 40.000 RON.
Sistemul Garanție-Returnare este conceput pentru a încuraja returnarea ambalajelor de băuturi de unică folosință în vederea reciclării și va deveni funcțional începând cu 30 noiembrie 2023. Începând cu această dată, consumatorii vor putea să returneze în magazine ambalajele de unică folosință din plastic, sticlă sau metal pentru băuturi. SGR reprezintă un sistem în care românii vor plăti o garanție de 0,50 RON atunci când vor cumpăra o băutură îmbuteliată (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi condiționat de prezentarea bonului fiscal.
Producătorii de băuturi, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligați să realizeze obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR, primul pas pentru atingerea acestor ținte fiind înregistrarea în sistem și încheierea contractului cu RetuRO Sistem Garanție-Returnare S.A. Aceștia nu vor mai putea să-și vândă produsele consumatorilor din România dacă nu s-au înregistrat în prealabil în baza de date a SGR. Înregistrarea se face accesând link-ul https://portal.returosgr.ro/register/producer
·         Este considerat producător sau importator în scopul SGR orice persoană juridică ce produce și introduce pe piața din România produse SGR, ori importă sau achiziționează intracomunitar aceste produse și le introduce pe piața românească.  Ghidul de înregistrare poate fi consultat aici: www.returosgr.ro/info-producatori
 
Comercianții de băuturi, precum și companiile care activează în domeniul ospitalității (HoReCa), vor fi responsabili să se asigure că băuturile pe care le vând pe piața românească provin de la un producător înregistrat în SGR, și vor percepe o garanție de 0,50 RON la vânzarea fiecărei băuturi. De asemenea, comercianții  trebuie să organizeze puncte de returnare a ambalajelor de băuturi, în cadrul cărora  să ofere serviciul de preluare a ambalajelor și returnare a garanției către consumatori. Primul pas pentru indeplinirea responsabilităților legale este înregistrarea în baza de date a SGR și o pot face accesând link-ul https://portal.returosgr.ro/register/retailer
·         Este considerat comerciant în scopul SGR orice persoană juridică ce desfășoară activităţi de comercializare a produselor în ambalaje SGR către consumatorii finali, inclusiv activități din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, unităţi care organizează evenimente, pregătesc şi servesc alimente şi băuturi. 
Ghidul de înregistrare poate fi consultat aici: www.returosgr.ro/info-comercianti
Este important ca toate companiile vizate să introducă în sistem toate datele solicitate cu o acuratețe cât mai mare. Aceste date sunt esențiale pentru configurarea optimă a sistemului în raport cu nevoile reale de colectare a ambalajelor la nivel teritorial și, în final, implementarea cu succes a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR).
 
 

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

         Unitatea administrativ – teritorială Făurei, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 7, 9, 16, 80, 90, 91, 113, 118 începând cu data de 16.02.2023, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei Făurei, conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Făurei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

ANUNT FOSE SEPTICE

ANUNT

Primăria comunei FAUREI vă aduce la cunoștință faptul că prin apariția H.G. nr. 714/2022 s-a stabilit obligativitatea ca autorităţile publice locale să înfiinţeze şi să întreţină un registru de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate dintr-o unitate administrativ- teritorială.
Astfel persoanele fizice şi juridice au obligatia de a declara la Primărie sistemele individuale autorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate.
Drept urmare, atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice care au pe proprietăţi astfel de sisteme individuale autorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate (bazine de colectare, cum sunt fosele septice, toaletele cu bazine etc.), trebuie să depună, la Primăria comunei FAUREI, o cerere/declaraţie până la data de 30 octombrie 2022.
Formularul tipizat  se găseşte aici   cât şi la sediul acesteia. Declaratia de mai sus se  completeaza si se depune la biroul S.V.S.U, din cadrul Primăriei FAUREI. Precizăm că legislaţia prevede amenzi între 5000 lei şi 10000 lei în cazul în care nu se va depune această declaraţie.

Anunt important!

Consiliul Județean Neamț, este partener în cadrul proiectului „ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes” ID 132947, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Umană și organizează, pe lângă alte activități, zece evenimente de promovare personalizate, de tip caravană, cu privire la facilităţile şi beneficiile participării la programul „A doua şansă” şi la măsurile complementare, beneficiile reîntoarcerii în sistemul de educaţie şi formare pentru tinerii şi adulţii care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie.

Proiectul contribuie la creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi a accesului la acestea prin reintegrarea în educaţie şi formare a 620 tineri (dintre care 155 persoane de etnie romă şi 340 persoane din zona rurală) care au abandonat școala şi adulţi care nu și-au finalizat educaţia obligatorie şi prin îmbunătățirea competențelor pentru 515 membri ai personalului didactic din învăţământul pre-universitar/personal de sprijin din şcoli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul școlilor, din judeţul Neamţ.

Facem eforturi pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, în ceea ce privește programele de educație pentru persoanele care nu au reușit din varii motive să își finalizeze studiile, atrăgând programe de finanțare din fonduri europene în care se pune accent pe educație și care să răspundă necesităților locuitorilor județului Neamț.

Prin proiect sunt sprijiniți tinerii/adulții care din diferite motive nu și-au finalizat studiile în învățământul obligatoriu, fără limită de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în program. Durata programului este flexibilă, putând fi redusă în funcție de competențele dobândite si de progresul individual în învățare, astfel ca absolvenții să își poată continua ulterior parcursul educațional.

Investiția în educație reprezintă o prioritate pentru dezvoltarea socio-economică a județului și implicit pentru creșterea nivelului de trai al nemțenilor. Bugetul total al proiectului este de 9.511.947,55 lei, din care aferent partenerului Județul Neamț 1.316.105.14 lei, cu o cofinanțare de 26.322,10 lei.

ANUNŢ IMPORTANT

COMUNA FAUREI,  cu sediul în comună FAUREI,  judeţul NEAMT, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioada nedeterminata, de: SEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA  in cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Faurei, judetul Neamt, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 

Concursul se va desfăşurala sediul institutiei astfel:  

Proba scrisă în data de 29.06.2022,  ora 10.00 ,

Proba interviu în data de 30.06.2022,  ora 10.00,

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– atestat curs Sef  S.V.S.U./ adeverinta

-permis categoria  B

 – studii medii

 – Vechime in munca  – nu se solicita vechime in munca.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primariei comunei Faurei

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei comunei Faurei, persoană de contact: LAPUSNEANU CONSTANTIN telefon 0333/409457/ 0766391114,   e-mail primariafaurei@yahoo.com

PRIMAR

BUJOR Petrica

LISTA FERMIERI PENTRU ELIBERARE ADEVERINTE

ADASCALITEI MIHAI
ANDREI IOAN
ASMARANDEI TOADER
AVRAMASCA AURICA
BALAN DANIELA
BALAN IOAN IULIAN
BARLIBA IOAN
BUJOR IOAN
BUJOR LUCICA II
BUJOR V VASILE
COCIOARVA MIOARA
COROI BIANCA-MARIA PFA
COSTIN COSTEL
COSTIN FLORIN
CROITORU NECULAE
CUCOARA NECULAI
DAMIAN GHEORGHE
DASCALITA GHEORGHE
DASCALITA MARCELINA
DASCALITA MIHAI
DRAGOMIR ANDREEA
DRAGOMIR CATALIN
GALITA IOAN
GHERGHEL ELENA
GHERGHEL SOFIA
GHIDARCEA MIHAI
GOCIU NICULINA
IONITA MARIA
LAPUSNEANU ANA IONELA
LAPUSNEANU ANICA
LAPUSNEANU C-TIN. ANA-MARIA PFA
LAPUSNEANU GABRIELA
LAPUSNEANU LUCIEAN
LAPUSNEANU OLGA
LAPUSNEANU VASILE
MIRCEA LAZAR
MIRON DANIEL
MIRON GHEORGHE
MITREA IULIAN
MITREA VASILE
MOLDOVANU VASILE
PALEU ANICA
POPA DESPINA
POPOVICI C-TIN DORU
PREPELITA DUMITRU PFA
PREPELITA GH. DANUT
STELUTA MIHAELA
VLAD EUGENIA
ADAM FABIAN
AFLOROAEI IOAN
AFLOROAIEI I CONSTANTIN ADRIAN PFA
ALEXANDRU CORNELIU
ANCEZ  COM  S.R.L.
AVADANEI ELENA
BARBU MARIAN
BERESOAE TEODORA-LACRAMIOARA
BIOS FALMEDI SRL
BRATU MIHAI
CALCAIANU VIORICA
CERNAT ANCA-ELENA
CHIRILA NECULAI
CIOBANU VIORICA
CIOCAN V CONSTANTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
COJOCARU IOAN
COJOCARU OVIDIU-VASILE
CONSTANTIN CARMEN MARIANA
DAMIAN BOGDAN IOAN
DAMIAN MARIA
DASCALU MARIA
DASCALU VASILE
DIACONU LENUTA-MIRELA
EPURE NICOLAE
FERMA  LAZAR  S.R.L.
GAVRIL PETRU
GHERGHEL IOAN
GHINEA LIDIA
GRIGORAS IOAN
ILIE AURELIA
ILIE VIOREL
ISACESCU CONSTANTIN
LAZAR  E  DUMITRU  DANIEL  I.I.
MACSIM CATALIN-CONSTANTIN PFA
MACSIM MIHAELA CORNELIA
MANOLACHE DAN-CRISTIAN
MANOLACHE NECULAI
MARES VASILE
MIRZA MIHAI-ROMEO
MOISEI MIHAI
MOLDOVANU LAURENTIU
MOROSANU ANA
NITA NECULAI
PADURARU MATEI-EDWARD
PARVU NECULAI
POPA IULIA
ROTARIU VIOREL
ROTARU CONSTANTIN
RUSU GABRIELA
RUSU IOAN
RUSU PETRICA
SANDULACHE VASILE
SOICHER MARIUS  ZILBERT
TIGANUC CONSTANTIN
URSU CORNELIU
ZAMA DANUT I.I.
ZAMA DOINEL
ZAMA V IOAN
AIFTINCAI IOAN
ANTON DORINA
ANTON ELENA
ANTON ELISABETA
ANTON MIHAI
ASMARANDEI ELENA RAMONA
ASMARANDEI GH VASILE
ASMARANDEI STEFAN ANDREI
BOGHIAN MARIUS-CATALIN
BOSTAN CIPRIAN
BULEU GHEORGHE
BULEU IOAN
BULEU PETRU
CALDARE MARIA
CIUTA FLORIN ROMEL
COJOCARU V GHEORGHE
DASCALU VASILE
DAVID N. NECULAI
ELCA GHEORGHE
IFTINCA IOAN
LAPUSNEANU CONSTANTIN
LAPUSNEANU CORNELIU
LAPUSNEANU DOINA
LAPUSNEANU VASILE
MIRON RUXANDA
MIRON VASILE
NEGURITA VASILE
PANDICHE ZENOVIA
POPA CONSTANTIN-VASILE
RINDASU CONSTANTIN
RINDASU MAGDALENA
SAVINESCU EMILIAN
SAVINESCU NICULAE
TIRON FLORENTINA-LILIANA
UNGUREANU AGLAIA
UNGUREANU CLAUDIA
UNGUREANU IULIANA
UNGUREANU MARGARETA
UNGUREANU NECULAI
UNGUREANU V NECULAI
UNGUREANU VASILE DRAGOS
VEZETEU MARIA
VEZETEU STEFAN-VASILE
VEZETEU VASILE

Chestionar consultare publică -strategie sociala-Comuna Făurei, județul Neamț

Stimată doamnă/Stimate domn,
Prin completarea acestui chestionar contribuiți la colectarea informațiilor necesare elaborării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din comuna Făurei. Pentru păstrarea confidențialității, vă asigurăm că identitatea dvs. va fi anonimă.

COMPLETATI CHESTIONARUL

ALEGE PENTRU FĂUREI !

Acest formular este distribuit în scopul evaluării situației actuale a comunei FĂUREI, în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei aferente perioadei 2021 – 2027.
Vă rugăm să vă exprimați cu sinceritate opinia personală cu privire la elementele detaliate în chestionar.

Vă mulțumim!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7w4dyEPkPT5TshWS6YjJlvRQRbXHIQnjJe-TYbE_-IoVWMg/viewform

Anunt important

MÍERCURİ 16.06.2021, începând cu orele 10:00 pana la orele 17:00 în  localitatea FĂUREİ va fi prezentă o echipă de Inginerii optometristi care vor oferi consultatii oftalmologice gratuite la domiciliu, prin intermediul unui laborator mobil.Punct fix în fata  la PRIMARIA din localitate între orele 10:00-11:30 dupa care vor continua pe străzile din localitate.Se pot achizitiona si ochelari de vedere, contra cost cine dorește!”Din grijă pentru ochii tăi”Telefon pentru programări la domiciliu:0724.926.513 BARBU VİRGİL

Anunt important

STIMAȚI CETĂȚENI,

În vederea menţinerii ordinii şi curăţeniei în comuna Faurei, cat si pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 17 alin (1) lit „a” din Legea  nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ( JOI)  15 aprilie 2021, incepand cu orele 9.00, Primaria comunei Faurei va organiza actiunea de colectare a deseurilor din PLASTIC (Exemple:  bidoane și cutii din plastic, pungi din plastic, ambalaje de protecție din plastic, jucării de plastic, etc.)

Se colecteaza in sacii menajeri de culoare galbena care au fost distributi. Mentionam ca o data cu colectarea deseurilor din plastic vor fi distribuiti o noua serie de saci menajeri de culoare galbena pentru urmatoarea campanie de colectare din data de 29 aprilie 2021.

Avem convingerea că şi dumneavoastră, ca membri ai comunităţii sunteţi alături de noi, administraţia locală, în efortul de a face din comuna Faurei o comuna mai curata.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare!

RECOMANDĂRI DE CONDUITĂ ÎN PREVENIREA RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUS (COVID-19)

Având în vedere necesitatea unor clarificări suplimentare asupra recomandărilor de conduită în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategică al Direcţiei pentru Situaţii de Urgenţă pune la dispoziție răspunsuri pentru o serie de întrebări ridicate în spațiul public:

Care este diferența dintre carantină și autoizolarea la domiciliu?

Carantina se instituie pentru toate persoanele care nu prezintă simptome dar care se întorc din zonele cu transmitere comunitară extinsă a noului coronavirus (COVID-19).
Carantina va dura o perioadă de 14 zile și va fi organizată în spații special amenajate, puse la dispoziție de autoritatea locală, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică.
Autoizolarea se instituie pentru persoanele care nu prezintă simptome dar:

au călătorit în ultimele 14 zile în regiuni/localități din zonele afectate de COVID-19, altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă

au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă

au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID-19).

membrii de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situațiile de mai sus
Aceste persoane se vor autoizola la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile de la data întoarcerii din călătorie, respectiv de la data ultimului contact cu o persoană simptomatică/confirmata. În acest timp, vor fi monitorizate de către medicul de familie sau, în lipsa acestuia, de către Direcția de Sănătate Publică.
Lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă și a celor afectate se actualizează de fiecare dată când este nevoie și poate fi consultată pe pagina https://www.cnscbt.ro/ sub titulatura: „Lista zonelor cu transmitere comunitara extinsa si a altor zone afectate de COVID 19”

Dacă un membru al familiei este în autoizolare, măsura se aplică și pentru soț/soție sau copii?

Autoizolarea se aplică tuturor membrilor familiei și persoanelor care locuiesc la același domiciliu, pentru o perioadă de 14 zile de la data întoarcerii din călătorie, respectiv de la data ultimului contact cu o persoană simptomatică/confirmată.
Toți au obligația de a NU părăsi domiciliul declarat, în care se află de la momentul autoizolării.
Dacă restul familiei nu dorește să intre în izolare alături de persoana care a călătorit, atunci se solicită către Direcția de Sănătate Publică intrarea acesteia în carantină instituționalizată. Această opțiune este posibilă numai în cazul în care persoana NU a avut anterior contact cu familia!

Ce măsuri de igienă individuală trebuie să respecte persoanele autoizolate?

 Să evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuință și, dacă este posibil, să se izoleze într-o cameră separată.
 Să NU primească vizitatori în perioada de autoizolare la domiciliu.
 Să se spele pe mâini cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde, ori de câte ori este necesar (după utilizarea toaletei, înaintea pregătirii mesei, etc).
 Să curățe și să dezinfecteze zilnic toate suprafețele pe care le ating frecvent (ex: mese, clanțe, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse și de alte persoane).
 Să își acopere gura și nasul cu șervețel de unică folosință sau cu o țesătură atunci când strănută sau tușesc, sau să strănute și să tușească în plica cotului. Batista se aruncă imediat la coșul de gunoi, în sac de plastic, după care se spală pe mâini cu apă și săpun timp de 20 de secunde.
 Să aerisească cât mai bine toate încăperile casei. Spațiile comune ale casei (bucătărie, baie) trebuie să fie bine aerisite!
 Să țină legătura zilnic cu medicul de familie și să-l informeze asupra evoluției tuturor membrilor familiei.
 Să sune la numărul unic de urgență 112 în cazul în care apare cel puțin
unul din următoarele simptome: tuse, febră, dificultăți la respirație, durere în gât – să își acopere nasul și gura cu o mască de protecție.
 De asemenea, persoanele se pot informa cu privire la noul coronavirus la TELVERDE 0800 800 358. TELVERDE este pentru informare, nu este pentru urgențe.

Ce se întâmplă dacă vreun membru al familiei prezintă simptome sau are o altă urgență medicală în timp ce se află în autoizolare?

 În cazul în care, pe parcursul celor 14 zile, vreun membru al familiei prezintă simptome sugestive pentru infecția cu coronavirus (febră, tuse, dificultate în respirație) sau prezintă orice altă urgență medicală, contactați medicul de familie și/sau sunați la 112. Menționați, obligatoriu, că vă aflați în situația de autoizolare la domiciliu!
 Limitați cât mai mult posibil contactul apropiat – la mai puțin de 1 metru, pentru mai mult de 15 minute – acoperiți-vă gura și nasul cu batistă când tușiți sau strănutați! Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun imediat, purtați mască de protecție.
 Așteptați sosirea ambulanței, care vă va transporta până la centrul de boli infecțioase cel mai apropiat, unde se poate efectua testarea pentru coronavirus. Acolo veți fi izolat până la obținerea rezultatelor.
 Dacă rezultatul este negativ, veți fi adus înapoi la domiciliu și veți continua autoizolarea până la 14 zile.
 Dacă rezultatele sunt pozitive, se vor aplica procedurile specifice pentru cazurile de infecție cu coronavirus.
 Pentru alte urgențe medicale, personalul de la ambulanță / SMURD vor lua deciziile ce se impun în acord cu reprezentanții DSP.

Cum sunt sprijinite persoanele aflate în autoizolare?

 Persoanele aflate în autoizolare pot fi ajutate în aprovizionarea cu apă și alimente de către rude și/sau prieteni.
 Dacă este necesar, persoanele aflate în autoizolare pot solicita sprijinul Comitetelor județene pentru situații de urgență și autorităților locale pentru aprovizionare cu alimente, apă, măști de protecție.
 Autoritățile locale vor decide, de la caz la caz, modul de operare implicând și organizațiile non-guvernamentale (ex: Crucea Roșie)

Cum ajung alimentele și bunurile necesare la persoanele aflate în autoizolare?

 Alimentele și bunurile necesare sunt aduse la domiciliul persoanelor aflate în autoizolare.
 Persoanele autoizolate le vor prelua fără a intra în contact cu personalul care face aprovizionarea, păstrând o distanță de minimum 2 metri față de acesta.
 Practic, alimentele și bunurile sunt lăsate la intrarea în domiciliu (ușa apartamentului/poarta casei) și sunt preluate de către persoana aflată în izolare doar după ce cealaltă persoană s-a retras.
 Este recomandat ca atenționarea asupra furnizării alimentelor sau produselor să se facă pe cale telefonică, și nu prin atingerea ușii/clanței/soneriei.
 Pe cât posibil, persoanele autoizolate vor purta masca de protecție care le va acoperi nasul și gura (masca medicală cu elastic prins în spatele urechilor) atunci când preiau produsele/bunurile primite la domiciliu.

După perioada de 14 zile, persoanele aflate în autoizolare pot părăsi domiciliul?

 Persoanele care au sosit din alte zone decât cele care necesită carantinare pot părăsi domiciliul numai după cele 14 zile de autoizolare, dacă nu prezintă niciun simptom. În aceste cazuri, NU este necesară testarea pentru coronavirus.
 Persoanele care au intrat în contact direct cu caz confirmat cu COVID-19 vor fi testate în prima zi de autoizolare și înaintea terminării perioadei de autoizolare. Pot părăsi domiciliul numai dacă rezultatele finale sunt negative.
 Persoanele aflate în autoizolare vor primi la finalul celor 14 zile de autoizolare aviz epidemiologic de la DSP, care să ateste că pot reveni în colectivitate.
 La ieșirea din autoizolare, mergeți în consult la medicul de familie pentru a vă elibera concediul medical și/sau adeverințele pentru școală.
 Rămâneți vigilenți și respectați în continuare recomandările generale privind prevenirea infecției cu coronavirus sau alt tip de gripă.

Aceste persoane beneficiază de scutiri sau concedii medicale?

 În primul rând, este important să contactați angajatorul și/sau unitatea de învățământ pentru a-i înștiința că vă aflați în autoizolare la domiciliu.
 La finalul perioadei de autoizolare, elevii și studenții beneficiază de scutire medicală, iar persoanele angajate, de concediu medical.
 Concediul medical va fi eliberat de către medicul de familie, după ieșirea din izolare, în baza certificatului DSP, nemaifiind nevoie de adeverință de la angajator.
 Conform prevederilor OUG 158/2005 și art. 60 (2) din Normele de aplicare, în cazul concediilor medicale pentru carantină, angajatul nu este obligat să depună la angajator certificatul pentru luna anterioară până în data de 5 a lunii în curs, ci până la sfârșitul lunii în curs. Astfel, angajatul poate depune certificatul pentru concediul medical după ieșirea din izolare/carantină.
 Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul, la fel ca în cazul concediilor medicale acordate pentru o boală obișnuită.
 Durata concediilor pentru carantină nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni și nu se aplică restricția de 10 zile valabilă pentru concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii.

Grupul de Comunicare Strategică.

(Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă – 01. 03. 2020)

Bun venit pe site-ul comunei Făurei

În calitate de primar al comunei Făurei, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal. Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi. Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.

Primar
Petrica BUJOR